PRIVACY POLICY

Van Loon Travel Creations respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de reserveringen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Van Loon Travel Creations B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reservering.

Van Loon Travel Creations B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar cliënten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een reservering maakt, hebben we uw naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw boeking uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het reserveren van reizen bij Van Loon Travel Creations B.V. zo eenvoudig mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw boeking en het gebruik van onze diensten op een Secure Server, zodat u deze niet bij iedere reservering opnieuw hoeft door te geven.

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

  • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na het boeken van uw reis bewaard worden.
  • Medische gegevens zullen na uw reis worden verwijderd.
  • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
  • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Cookies

Van Loon Travel Creations B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond:

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Van Loon Travel Creations B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.